Disclaimer

 Van der Pijl Vers Vlees is een product van Van der Pijl Vers Vlees B.V. Hierna te noemen: Van der Pijl Vers Vlees. 

Van der Pijl Vers Vlees heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Van der Pijl Vers Vlees aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. 

Van der Pijl Vers Vlees garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 9% BTW op vleesproducten en 21% BTW op overige producten en diensten, en onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. De informatie op deze site kan op ieder door Van der Pijl Vers Vlees gewenst moment worden gewijzigd. 

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Van der Pijl Vers Vlees op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Van der Pijl Vers Vlees aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Van der Pijl Vlees de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.